Træning

På Sabro Lokalcenter er det muligt at modtage genoptræning og vedligeholdelsestræning. Det kræver dog, at en forebyggelseskonsulent har foretaget en vurdering af dit behov. Selve træningen foregår på lokalcentret eller i dit eget hjem, og træningen kan være som holdundervisning eller individuelt.
Træning kan både være rettet mod det fysiske og psykiske samt træning i daglige færdigheder.

Selvtræning

Du kan også træne blot for at komme i bedre fysisk form. Det kalder vi selvtræning. Vi har et motionsrum, hvor du kan benytte maskinerne til selvtræning.

Alle voksne, der har lyst til at træne i gode lokale rammer, kan få adgang til træningslokalet på Lokalcenter Sabro.

Inden du går i gang på egen hånd, skal du have instruktion i brug af maskinerne. Kontakt instruktørerne Inge og Jørn Skriver på telefon 40 30 50 49 eller via mail på ingeogjorn.skriver@gmail.com

Træningstiden er på en time maks. to gange om ugen. Der er ikke faciliteter til omklædning og bad på lokalcentret.