Bliv frivillig!

Hvis du gerne vil hjælpe med at udvikle aktiviteterne i lokalcentret, kan du kontakte vores frivilligkonsulent.

Ulla Bording Jørgensen
Mobil: 41 88 41 43
E-mail: omraade-vest@aarhus.dk

Centerrådet

Hvis du deltager i centerrådet:

  • Medvirker du til at gennemføre kommunens ældrepolitiske tiltag i lokalområdet
  • Repræsenterer du alle borgere i lokalcentrets område
  • Får du indflydelse på kvaliteten og prioriteringen af lokalcentrets arbejde
  • Kan du være med til at stimulere og værne om hvert enkelt lokalcenters særlige kultur
  • Kan du være med til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde mellem ansatte, borgere og frivillige
  • Er du medansvarlig for at der gives god information til borgerne i lokalcenterområdet

Vi sidder i centerrådet på Lokalcenter Næshøj

Inger Graversen
Formand
Mobil: 27 24 87 59
E-mail: i-k.graversen@stofanet.dk

Kai Mikkelsen
Næstformand
Telefon: 86 94 18 95
E-mail: karenogkai@stofanet.dk

Anton Nielsen
Medlem
Telefon: 40 89 15 34
E-mail: anton-nielsen@stofanet.dk

Henning Gissel
Medlem
Telefon: 24 48 59 61
E-mail: hggissel@gefiber.dk

Lis Holgaard
Medlem
Telefon: 82 38 45 70
E-mail: lisholgaard@gmail.com

Jytte Grave
Medlem
Telefon: 40 83 31 12
E-mail: grave@stofanet.dk

Anny Holst

Der er valg til centerrådene hvert andet år i ulige år. Alle, der er fyldt 60 år samt førtidspensionister kan blive medlem af centerrådet og er valgbare og stemmeberettigede. Kontakt formanden, hvis du vil vide mere.