Træning

På Lokalcenter Næshøj er det muligt at modtage genoptræning og vedligeholdelsestræning. Det kræver dog, at en forebyggelseskonsulent har foretaget en vurdering af behovet. Selve træningen foregår på lokalcentret eller i eget hjem og kan foregå som holdundervisning eller individuelt.
Træning kan både være rettet mod det fysiske og psykiske samt træning i daglige færdigheder.

Selvtræning

Du kan også træne blot for at komme i bedre fysisk form. Det kalder vi selvtræning. Vi har et motionsrum, hvor du kan benytte maskinerne til selvtræning.

Alle voksne, der har lyst til at træne i gode lokale rammer, kan få adgang til træningslokalet på Lokalcenter Næshøj.

Inden du går i gang på egen hånd, skal du have instruktion i brug af maskinerne. Instruktion af nye brugere sker mandage i ulige uger mellem kl. 14 og 15.
Kontingentet er 200 kroner og gælder for 1 år.

Der er ikke faciliteter til omklædning og bad på lokalcentret.

Følgende uddannede fitnessinstruktører er tilknyttet træningslokalet som undervisere, og alle kan henvende sig til instruktørerne:

Ole Westphal: telefon 86 94 14 56
Kasper Kaufman: telefon 25 21 89 62
Lise Rasksen: telefon 86 94 20 16
Anna-Marie Nielsen: telefon 86 94 13 03
Susan Søballe: telefon 52 15 37 98