Alle borgere i lokalområdet kan få gratis hjælp i vores sundhedsklinik, hvor du vil blive mødt af en sygeplejerske.

Du kan bl.a. få: injektion af lægeordineret medicin, doseret lægeordineret medicin, sårbehandling, målt dit blodtryk og blodsukker, blive udredt for vandladnings- og afføringsproblemer, kateter- og stomipleje, antabusbehandling, vejledning i forhold til kost, rygning, alkohol og motion, generel rådgivning og vejledning og vejledning om kontakt til andre faggrupper.

Book en tid inden du kommer: tlf. 87 13 46 60.

Sundhedspersonale i Område Vest

Forebyggelseskonsulent
Ida M. Hovgaard
Tlf. 21 99 69 41

Du kan tale med forebyggelseskonsulenten om det, der er vigtigt for dig i forhold til din livskvalitet og dit helbred. Vi vil gerne bidrage med viden og muligheder, der kan støtte dig i at have en god hverdag, hvor du fortsat kan gøre de ting, der er vigtige for dig.

Demensnøgleperson
Ellen Finlov
Tlf. 41 85 51 07

Hjemmepleje

Skal du aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen, høre hvor hjemmeplejen bliver af, eller har du andre forespørgsler:

Kontakt hjemmeplejen i Område Vest på tlf: 87 13 58 00

Akut behov for hjælp

Får du har akut brug for hjælp i dagtimerne mellem kl. 08.00 og 15.00, skal du kontakte hjemmeplejen på ovenstående nummer.

Mellem kl. 15.00 og 08.00 eller i weekender og på helligdage kan du ringe til døgnplejen via brandstationen på 86 12 10 21.

Sundhed og Omsorgslinjen

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe på Sundhed og Omsorgs hovednummer 87 13 16 00.