Træning

På Kultur- og Sundhedscenter Havkær kan du modtage genoptræning og vedligeholdelsestræning. Det er en forudsætning, at en forebyggelseskonsulent har foretaget en vurdering af dit behov. Selve træningen foregår enten på lokalcentret eller i dit eget hjem, og træningen kan være holdundervisning eller individuelt. Derudover kan træningen være rettet mod det fysiske og psykiske samt træning i daglige færdigheder.

Selvtræning

Du kan også træne blot for at komme i bedre fysisk form. Det kalder vi selvtræning. Alle voksne, der har lyst til at træne i gode, lokale rammer, kan få adgang til vores træningslokale. Inden du går i gang på egen hånd, skal du have instruktion i brug af maskinerne. Lav en aftale med instruktør Hans Peter Dalgaard eller Herman Nielsen. Instruktion af nye brugere sker efter aftale tirsdage mellem 14:15 og 15:00.

Kontingentet er 100 kroner for et kalenderår.

Der er ikke faciliteter til omklædning og bad på lokalcentret.

Følgende uddannede fitnessinstruktører er tilknyttet træningslokalet som undervisere, og alle kan henvende sig til instruktørerne:

  • Lars Hansen: telefon 23 63 36 49
  • Herman Nielsen: telefon 23 95 79 45
  • Hanne Højager: telefon 22 62 99 70
  • Evald Vesterbæk: 20 67 29 05
  • Hans Peter Dalsgaard: telefon 60 63 42 04
  • Bente Andersen: telefon 40 62 97 51