Bliv frivillig!

Hvis du gerne vil hjælpe med at udvikle aktiviteterne i lokalcentret, kan du kontakte vores frivilligkoordinator

Peter Fritz Tofft
Mobil: 51 57 69 08
E-mail: tpf@aarhus.dk

Brugerrådet

Hvis du deltager i brugerrådet:

  • Medvirker du til at gennemføre kommunens ældrepolitiske tiltag i lokalområdet
  • Repræsenterer du alle borgere i lokalcentrets område
  • Får du indflydelse på kvaliteten og prioriteringen af lokalcentrets arbejde
  • Kan du være med til at stimulere og værne om hvert enkelt lokalcenters særlige kultur
  • Kan du være med til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde mellem ansatte, borgere og frivillige
  • Er du medansvarlig for at der gives god information til borgerne i lokalcenterområdet

Vi sidder i centerrådet på Lokalcenter Skåde

Centerrådet Skåde 2019/20 - Centerrådets mail: infoskaade@gmail.com

Formand:
Flemming Westergaard
20 28 77 33
flemmingwestergaard@gmail.com

Næstformand/Sekretær:
Jens Jørgen Lundquist
40 50 58 98
lktekster@yahoo.com

Kasserer:
Vibeke Reinhardt
22 46 30 12
vibeke.reinhardt@skolekom.dk

Aktivitetsudvalg:
Anni Merete Andersen
61 75 00 45
anni42andersen@gmail.com

Aktivitetsudvalg:
Henry Simonsen
22 17 97 66
henry.aa.simonsen@gmail.com

Aktivitetsudvalg:
Knud Andersen
61 75 00 45
knud-andersen@outlook.dk

Aktivitetsudvalg:
Kirsten Munk
50 43 83 30

Alle borgere i Skåde er velkomne til at kontakte medlemmer af brugerrådet, f.eks med ideer eller spørgsmål til lokalcenterets aktiviteter.