Sundhedsklinikken på lokalcenter Skåde er et gratis tilbud til dig, der har brug for råd, vejledning, behandling eller træning. Du behøver ikke at være visiteret eller henvist. Du vil altid møde en sygeplejerske, men du kan træffe aftale om at møde andre medarbejdere som for eksempel en ergoterapeut, en fysioterapeut eller en kostvejleder (klinisk diætist). Alt personale har tavshedspligt.

Du kan bl.a. få: injektion af lægeordineret medicin, doseret lægeordineret medicin, sårbehandling, målt dit blodtryk og blodsukker, blive udredt for vandladnings- og afføringsproblemer, kateter- og stomipleje, antabusbehandling, vejledning i forhold til kost, rygning, alkohol og motion, generel rådgivning og vejledning og vejledning om kontakt til andre faggrupper.

Sundhedspersonale i Distrikt Syd - Skåde

Forebyggelseskonsulent
Hanne Petersen
Tlf. 29 20 98 12

Du kan tale med forebyggelseskonsulenten om det, der er vigtigt for dig i forhold til din livskvalitet og dit helbred. Vi vil gerne bidrage med viden og muligheder, der kan støtte dig i at have en god hverdag, hvor du fortsat kan gøre de ting, der er vigtige for dig.

Demenskoordinator
Karen Hovgaard
Tlf. 24 94 61 32

Hjemmepleje

Skal du aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen, høre hvor hjemmeplejen bliver af, eller har du andre forespørgsler:

Kontakt hjemmeplejen i Distrikt Syd på telefon: 87 13 51 10

Akut behov for hjælp

Får du har akut brug for hjælp i dagtimerne mellem kl. 08.00 og 15.00, skal du kontakte hjemmeplejen på ovenstående nummer.

Mellem kl. 15.00 og 08.00 eller i weekender og på helligdage kan du ringe til døgnplejen via brandstationen på telefon: 86 12 10 21.

Sundhed og Omsorgslinjen

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe på Sundhed og Omsorgs hovednummer; 87 13 16 00.