Lokalcenter Skåde
Bushøjvænget 113
8270 Højbjerg

Lokalcenter Skåde hører under Civilsamfund og Samskabelse, Distrikt Syd.

E-mail: civilsamfund@mso.aarhus.dk
Skriv sikkert til os

Frivilligkoordinator
Peter Fritz Tofft
Tlf.: 51 57 69 08
E-mail: tpf@aarhus.dk

Formand for brugerrådet
Formand: Flemming Westergaard
20 28 77 33


Leder af administration og Service

Jens Sønderbæk (kan træffes efter d. 3. august 2021)
Mobil: 30 71 07 42
E-mail: jenson@aarhus.dk

Telefontider:
Træffes fortrinsvist hverdage kl. 8-15.

Distriktes øvrige kontakter

Plejehjem
Gå til plejehjemmenes hjemmeside
Se plejehjemmenes telefonnumre i Område Viby-Højbjerg

Hjemmeplejen
Telefon:
 87 13 51 10

Sundhed og Omsorgslinjen

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe på Sundhed og Omsorgs hovednummer 87 13 16 00.