På Lokalcenter Skåde foregår forskellige aktiviteter. Brugerrådet arrangerer underholdning med foredrag, musik eller banko nogle gange hver måned.
Arrangementerne er åbne for alle, og programmet kan ses ved opslag på lokalcenteret og annonceres i Lokalavisen den sidste uge i hver måned. Derudover kan du bl.a. deltage i:

  • Banko
  • Brætspil
  • L'hombre
  • Netcafé
  • Patchwork
  • Fællessang
  • Kreative seniorer
  • Selvtræning

Aktiviteter

Skulle du mod forventning ikke finde noget, der interesserer dig, er der gode muligheder for selv at starte nye aktiviteter op. Kontakt enten personalet på lokalcentret eller vores frivilligkoordinator Peter Fritz Tofft på telefon 51 57 69 08. 

Træning

Lokalcenteret råder over sekvenstræningsudstyr, som pensionister kan benytte. Inden du kan få lov til at træne hos os, skal du have en instruktion af en fysioterapeut. Henvend dig til en af vores fysioterapeuter for at aftale en tid til en instruktion. 

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Har du brug for genoptræning ved en fysioterapeut, skal du visiteres til det. Kontakt Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00. Træningen kan være individuel eller på hold, og foregår enten på lokalcentret eller i dit hjem.

Dagcenter

Vi har også et dagcenter, som er et tilbud til borgere med behov for ekstra støtte. Formålet er:

  • at give mulighed for at vedligeholde og træne funktionsevne, både psykisk, fysisk og socialt
  • at give nære pårørende mulighed for aflastning

Vi lægger vægt på at skabe positive oplevelser for den enkelte i et aktivt fællesskab, hvor vi har fokus på ressourcer. Aktivitetstilbuddet omfatter mulighed for at deltage i grupper med forskelligt mål og indhold, fx aktiviteter med musisk, kreativt, praktisk eller fysisk indhold. Tilbuddet kræver en visitation. Kontakt Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00.