Bliv frivillig!

Hvis du gerne vil hjælpe med at udvikle aktiviteterne i lokalcentret, kan du kontakte vores frivilligkonsulent

Peter Fritz Tofft
Mobil: 51 57 69 08
E-mail: tpf@aarhus.dk

Brugerrådet

Hvis du deltager i brugerrådet:

  • Medvirker du til at gennemføre kommunens ældrepolitiske tiltag i lokalområdet
  • Repræsenterer du alle borgere i lokalcentrets område
  • Får du indflydelse på kvaliteten og prioriteringen af lokalcentrets arbejde
  • Kan du være med til at stimulere og værne om hvert enkelt lokalcenters særlige kultur
  • Kan du være med til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde mellem ansatte, borgere og frivillige
  • Er du medansvarlig for at der gives god information til borgerne i lokalcenterområdet

Vi sidder i brugerrådet på Lokalcenter Holme

Brugerråd Holme Medborgerhus 2019/20

Birgit Jacobsen      - Formand        - 51 94 52 35 - bjac@live.dk
Christian Fiirgaard - Næstformand - 25 37 87 33 - christianfiirgaard35@gmail.com
Inger Spence        - Kasserer        - 22 62 56 14 - ingerspence@gmail.com
Jonna Yde             - Sekretær                            - jonnayde@hotmail.com
Troels Jacobsen                            - 51 94 59 60 - troelsjac@gmail.com

Brugerrådet sidder i en 1 årig periode og udpeges på årsmødet, som afholdes i starten af året. Alle er velkomne til at deltage i rådet.

Rådets opgave er at være brugernes talsmand overfor kommunen, opstarte nye aktiviteter, understøtte nuværende aktiviteter. Man er velkommen til at kontakte de enkelte rådsmedlemmer – dette gøres bedst pr. email – eller kontakte områdets frivilligkonsulent som så vil videre formidle kontakten.