Lokalcenter Holme
Nygårdsvej 34
8270 Højbjerg

Lokalcenter Holme hører under Område Viby-Højbjerg.

E-mail: omraade-viby-hoejbjerg@mso.aarhus.dk
Skriv sikkert til os

Frivilligkonsulent
Peter Fritz Tofft
Tlf.: 51 57 69 08
E-mail: tpf@aarhus.dk

Formand for brugerrådet
Birgit Jacobsen - Formand - 51 94 52 35 - bjac@live.dk

Direktionen i Område Viby-Højbjerg

Lene Offersen
Områdechef
Mobil: 29 27 95 01
E-mail: leoff@aarhus.dk

Telefontider:
Træffes fortrinsvist hverdage kl. 8-15.

Anette Gammelgaard
Viceområdechef
Mobil: 29 20 97 03
E-mail: ag@aarhus.dk

Telefontider:
Træffes fortrinsvist hverdage kl. 8-15.

Områdets øvrige kontakter

Plejehjem
Gå til plejehjemmenes hjemmeside
Se plejehjemmenes telefonnumre i Område Viby-Højbjerg

Hjemmeplejen
Telefon:
 87 13 51 10

Sundhed og Omsorgslinjen

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe på Sundhed og Omsorgs hovednummer 87 13 16 00.