Bliv frivillig!

Hvis du gerne vil hjælpe med at udvikle aktiviteterne i lokalcentret, kan du kontakte vores frivilligkonsulent

Peter Fritz Tofft
Mobil: 51 57 69 08
E-mail: tpf@aarhus.dk

Brugerrådet

Hvis du deltager i brugerrådet:

  • Medvirker du til at gennemføre kommunens ældrepolitiske tiltag i lokalområdet
  • Repræsenterer du alle borgere i lokalcentrets område
  • Får du indflydelse på kvaliteten og prioriteringen af lokalcentrets arbejde
  • Kan du være med til at stimulere og værne om hvert enkelt lokalcenters særlige kultur
  • Kan du være med til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde mellem ansatte, borgere og frivillige
  • Er du medansvarlig for at der gives god information til borgerne i lokalcenterområdet

Vi sidder i brugerrådet på Lokalcenter Viby

Brugerråd Viby Lokalcenter 2019/20

Erling Engkjær - Formand - 22 42 96 90 - aeee@live.dk
Ralford Elkiah Lindsay - Kasserer - 24 45 32 33 - Ralford-lindsay@gmail.com
Grethe Brøndum - Næstformand - 30 26 26 73 - grethebrondum@outlook.dk

Brugerrådet mødes en gang om måneden og drøfter relevante emner. Brugerrådet står bl.a. også for arrangementer på lokalcentret. Du er velkommen til at tage kontakt, hvis du har forslag til emner, som brugerrådet skal tage op.