Vi har ikke en sundhedsklinik på lokalcenter Søholm, men vi henviser til sundhedsklinikken på lokalcenter Brabrand.

På en sundhedsklinik kan du få sygepleje, råd og vejledning om kost og træning og deltage i aktiviteter. Du behøver ikke at være visiteret eller henvist, og det koster heller ikke noget. Du vil altid møde en sygeplejerske, men du kan træffe aftale om at møde andre medarbejdere som for eksempel en ergoterapeut, en fysioterapeut eller en kostvejleder (klinisk diætist). Alt personale har tavshedspligt.

Læs mere om sundhedsklinikker

Sundhedspersonale i Distrikt Syd

Forebyggelseskonsulent
Ania Cederdorff
Tlf. 41 85 45 48

Du kan tale med forebyggelseskonsulenten om det, der er vigtigt for dig i forhold til din livskvalitet og dit helbred. Vi vil gerne bidrage med viden og muligheder, der kan støtte dig i at have en god hverdag, hvor du fortsat kan gøre de ting, der er vigtige for dig.

Demenskoordinator
Ellen Finlov
Tlf. 41 85 51 07

Hjemmepleje

Skal du aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen, høre hvor hjemmeplejen bliver af, eller har du andre forespørgsler:

Kontakt hjemmeplejen i distrikt Syd på tlf: 87 13 30 36

Akut behov for hjælp

Får du har akut brug for hjælp i dagtimerne mellem kl. 08.00 og 15.00, skal du kontakte hjemmeplejen på ovenstående nummer.

Mellem kl. 15.00 og 08.00 eller i weekender og på helligdage kan du ringe til døgnplejen via brandstationen på 86 12 10 21.

Sundhed og Omsorgslinjen

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe på Sundhed og Omsorgs hovednummer 87 13 16 00.