På Lokalcenter Rosenvang arbejder vi aktivt for at udvikle lokalområdet og de muligheder, vi kan tilbyde på og omkring lokalcenteret. Dette sker blandt andet i samarbejde med Nabolauget Rosenvangs medlemmer og andre interessenter i lokalområdet. Nabolauget Rosenvang afholder blandt andet fællesspisninger for områdets beboere og arbejder på at forbinde de mange interesser, der er i lokalområdet til glæde og gavn for borgerne. Vi har derfor et stærkt samarbejde med blandt andet vores naboer fra Fredenskirken og Rosenvangskolen og søger hele tiden at udvide kredsen af samarbejdspartnere.

Caféens lokaler bliver i øvrigt brugt til alt fra årsmøder og banko til danseaftener og som legestue for børn og plejehjemsbeboere i fællesskaber på tværs af generationer.

Lokalcenteret er udsmykket af keramiker Jørgen Hansen, der vandt en konkurrence inviteret af Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg om udsmykning af det ombyggede lokalcenter. Blandt meget andet hænger der et stort relief i lokalcenterets café.

Vi glæder os til at se dig på Lokalcenter Rosenvang!

Har du spørgsmål eller en god idé til en ny aktivitet eller et muligt fællesskab er du meget velkommen til at kontakte frivilligkonsulent Jeppe Tarp på tlf. 24784167 eller mail: taje@aarhus.dk