Sundhedsklinikken på Lokalcenter Rosenvang er et gratis tilbud til dig, der har brug for sygeplejefaglig behandling og sundhedsfaglige råd/vejledning. Du behøver ikke at være visiteret eller henvist for at benytte dig af sundhedsklinikkens tilbud, hvis du kommer i den åbne tid mellem 11.00-12.00 (tirsdag og fredag). Vurderes det i sundhedsklinikken, at du er berettiget til træning efter serviceloven kan der formidles kontakt til fysio- og ergoterapeut.
Du kan blive henvist til egen læge ved behov for yderligere udredning.

Vi arbejder aktivt ud fra Aarhus Kommunes ønske, om at hjælpe borgerne til at kunne klare mest muligt selv, da vi tror på, at det er med til at højne livskvaliteten for den enkelte borger.

Sundhedsklinikken har åbent tirsdag og fredag. Besøg efter aftale kl. 8-11 og 12-15. Åbent for besøg uden tidsbestilling kl. 11-12.  Mandag, onsdag og torsdag lukket. Kontakt på tlf. 87 13 48 63.

Alt vores personale er underlagt tavshedspligt, og vi udfører kun behandling efter samtykke.

For at få mere information om, hvordan vi arbejder, og hvilke tilbud du kan få glæde af, kan du følge dette link: https://aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/hjaelp-i-hverdagen/