På Sundhedsklinikken Toftegården kan du få sygepleje, træning og deltage i aktiviteter. Det er gratis for dig at få råd og vejledning i en sundhedsklinik, hvis du bor i Aarhus Kommune. Du behøver ikke have en henvisning fra lægen eller hospital.

I vores sundhedsklinik kan du:

  • Få vejledning om dit helbred og inspiration til aktiviteter og træning 
  • Få sårbehandling, skiftet kateter, blive udredt for vandladningsproblemer, få målt dit blodtryk, få hjælp til medicindosering, vi kan give dig lægeordinerede indsprøjtninger, antabusbehandling m.v.
  • Få hjælp til livsstilsændringer - fx. rygestop, motions- og kostvejledning, vægtkontrol. 
  • Møde andre mennesker og få et netværk gennem lokalcentrets mange aktiviteter.

Husk at bestille tid på telefon 87 13 57 45.

Hjemmepleje

Skal du aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen, høre hvor hjemmeplejen bliver af, eller har du andre forespørgsler:

Find telefonnummeret på dit hjemmeplejeteam

Akut behov for hjælp

Får du har akut brug for hjælp i dagtimerne mellem kl. 08.00 og 15.00, skal du kontakte hjemmeplejen på ovenstående nummer.

Mellem kl. 15.00 og 08.00 eller i weekender og på helligdage kan du ringe til døgnplejen via brandstationen på 86 12 10 21.

Sundhed og Omsorgslinjen

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe på Sundhed og Omsorgs hovednummer 87 13 16 00.