På lokalcentret har vi en sundhedsklinik, hvor du kan få gratis sygepleje, træning og aktiviteter. I sundhedsklinikken kan du få hjælp til problemer med dit helbred og inspiration til et aktivt liv, der passer til din hverdag. Du kan fx få:

  • vejledning om helbredsspørgsmål
  • sårbehandling, skift af kateter, udredning af vandladningsproblemer, blodtryksmåling, medicindosering, lægeordinerede indsprøjtninger, antabusbehandling m.v.
  • oplysning om muligheder for aktiviteter og træning
  • hjælp til livsstilsændringer, fx rygestop, motions- og kostvejledning, vægtkontrol

Personalet vil altid støtte og optræne dig og din familie, så I selv kan klare så meget som muligt i hverdagen. Det er gratis at henvende sig i sundhedsklinikken for at få råd og vejledning. Henvisning fra lægen eller hospital er ikke nødvendigt.

Klinikken er åben mandag, onsdag og fredag kl. 8-12.

Hjemmepleje

Skal du aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen, høre hvor hjemmeplejen bliver af, eller har du andre forespørgsler:

Find telefonnummeret på dit hjemmeplejeteam

Akut behov for hjælp

Får du har akut brug for hjælp i dagtimerne mellem kl. 08.00 og 15.00, skal du kontakte hjemmeplejen på ovenstående nummer.

Mellem kl. 15.00 og 08.00 eller i weekender og på helligdage kan du ringe til døgnplejen via brandstationen på 86 12 10 21.

Sundhed og Omsorgslinjen

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe på Sundhed og Omsorgs hovednummer 87 13 16 00.