På lokalcentret har vi en sundhedsklinik, hvor du kan få sygepleje, træning og inspiration til aktiviteter. Det er gratis at henvende sig i sundhedsklinikken, henvisning fra lægen eller hospital er ikke nødvendigt. I vores sundhedsklinik kan du bl.a. få:

  • Vejledning om helbredsspørgsmål
  • Sårbehandling, skift af kateter, udredning af vandladningsproblemer, blodtryksmåling, medicindosering, lægeordinerede indsprøjtninger, antabusbehandling m.v.
  • Oplysning om muligheder for aktiviteter og træning
  • Hjælp til livstilsændringer, fx rygestop, motions- og kostvejledning, vægtkontrol

Vi vil altid støtte og optræne dig og din familie, så I selv kan klare så meget som muligt i hverdagen. Sundhedklinikken er åben mandag, onsdag og fredag fra kl. 9.00 - 12.00.

Sundhedspersonale i Område Christiansbjerg

Forebyggelseskonsulent
Lina Engen
Tlf. 87 13 31 63

Du kan tale med forebyggelseskonsulenten om det, der er vigtigt for dig i forhold til din livskvalitet og dit helbred. Vi vil gerne bidrage med viden og muligheder, der kan støtte dig i at have en god hverdag, hvor du fortsat kan gøre de ting, der er vigtige for dig.

Demensnøgleperson
Susanne Stampe Rasmussen
Tlf. 51 57 68 20

Hjemmepleje

Skal du aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen, høre hvor hjemmeplejen bliver af, eller har du andre forespørgsler:

Kontakt hjemmeplejen i Område Christiansbjerg på tlf: 87 13 32 00

Akut behov for hjælp

Får du har akut brug for hjælp i dagtimerne mellem kl. 08.00 og 15.00, skal du kontakte hjemmeplejen på ovenstående nummer.

Mellem kl. 15.00 og 08.00 eller i weekender og på helligdage kan du ringe til døgnplejen via brandstationen på 86 12 10 21.

Sundhed og Omsorgslinjen

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe på Sundhed og Omsorgs hovednummer 87 13 16 00.