Sundhedsklinikken på Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs er et gratis tilbud til dig, der har brug for sygeplejefaglig behandling og sundhedsfaglige råd, vejledning. Du behøver ikke at være visiteret eller henvist for at benytte dig af sundhedsklinikkens tilbud, hvis du kommer i den åbne tid mellem 11.00-12.00. Vurderes det i sundhedsklinikken, at du er berettiget til træning efter serviceloven kan der formidles kontakt til fysio- og ergoterapeut.
Du kan blive henvist til egen læge ved behov for yderligere udredning.

I Område Marselisborg arbejder vi aktivt ud fra Aarhus Kommunes ønske, om at hjælpe borgerne til at kunne klare mest muligt selv, da vi tror på, at det er med til at højne livskvaliteten for den enkelte borger.
Sundhedsklinikken har åbent alle hverdage. Ydermere er der åbent uden tidsbestilling alle hverdage mellem kl. 11.00-12.00.
Alt vores personale er underlagt tavshedspligt, og vi udfører kun behandling efter samtykke.

For at få mere information om, hvordan vi arbejder, og hvilke tilbud du kan få glæde af, kan du følge dette link: https://aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/hjaelp-i-hverdagen/

Sundhedspersonale i Område Marselisborg

Forebyggelseskonsulent
Ella Alling
Tlf.: 20 14 25 92

Du kan tale med forebyggelseskonsulenten om det, der er vigtigt for dig i forhold til din livskvalitet og dit helbred. Vi vil gerne bidrage med viden og muligheder, der kan støtte dig i at have en god hverdag, hvor du fortsat kan gøre de ting, der er vigtige for dig.

Demenskoordinator
Lena Lohmann
Tlf.: 51 57 66 95


Hjemmepleje
Skal du aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen, høre hvor hjemmeplejen bliver af, eller har du andre forespørgsler:
Kontakt hjemmeplejen i Område Marselisborg på tlf.: 87 13 49 05

Akut behov for hjælp
Får du akut brug for hjælp i dagtimerne mellem kl. 08.00 og kl. 15.00, skal du kontakte hjemmeplejen på ovenstående nummer.
Mellem kl. 15.00 og 08.00 eller i weekender og på helligdage kan du ringe til døgnplejen via brandstationen på 86 12 10 21

Sundhed og Omsorgslinjen
Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe på Sundhed og Omsorgs hovednummer
87 13 16 00