Sundhedsklinikken på Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs er et gratis tilbud til dig, der har brug for sygeplejefaglig behandling, sundhedsfaglige råd og vejledning.  

Vurderes det i sundhedsklinikken, at du er berettiget til træning efter serviceloven kan der formidles kontakt til fysio- og ergoterapeut.
Du kan blive henvist til egen læge ved behov for yderligere udredning.

Vi arbejder aktivt ud fra Aarhus Kommunes ønske, om at hjælpe borgerne til at kunne klare mest muligt selv, da vi tror på, at det er med til at højne livskvaliteten for den enkelte borger.

Sundhedsklinikken har åbent alle hverdage i følge aftale. 
Alt vores personale er underlagt tavshedspligt, og vi udfører kun behandling efter samtykke.

For at få mere information om, hvordan vi arbejder, og hvilke tilbud du kan få glæde af, kan du følge dette link: https://aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/hjaelp-i-hverdagen/