Dagcenter Midt tilbyder aflastning til ægtefælle/samlever til en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt til enlig hjemmeboende med kognitive problemer.

Se pjecen for information

Tilbuddet kræver visitation af borgerkonsulent eller demensnøgleperson, som du kan kontakte via Sundhed og Omsorgslinjen på tlf. 8713 1600.