Sundhedsklinikken på Lokalcenter Dalgas er et gratis tilbud til dig, der har brug for sygeplejefaglig behandling og sundhedsfaglige råd, vejledning. Du behøver ikke at være visiteret eller henvist for at benytte dig af sundhedsklinikkens tilbud, hvis du kommer i den åbne tid mandag og torsdag mellem 11.00-12.00.  Vurderes det i sundhedsklinikken, at du er berettiget til træning efter serviceloven kan der formidles kontakt til fysio- og ergoterapeut.
Du kan blive henvist til egen læge ved behov for yderligere udredning.

Vi arbejder vi aktivt ud fra Aarhus Kommunes ønske, om at hjælpe borgerne til at kunne klare mest muligt selv, da vi tror på, at det er med til at højne livskvaliteten for den enkelte borger.

Sundhedsklinikken har åbent mandag og torsdag efter aftale. Der er åbent mandag og torsdag kl. 11-12 uden tidsbestilling. 

Alt vores personale er underlagt tavshedspligt, og vi udfører kun behandling efter samtykke.

For at få mere information om, hvordan vi arbejder, og hvilke tilbud du kan få glæde af, kan du følge dette link: https://aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/hjaelp-i-hverdagen/