Borgere og foreninger må låne lokaler på lokalcentrene til aktiviteter, der understøtter kommunens medborgerskabspolitik med fokus på fællesskaber. Har du f.eks. en god idé til en aktivitet for borgerne i lokalområdet, eller mangler din forening et sted at være, vil vi meget gerne stille et lokale til rådighed.

Information om corona retningslinjer indenfor Sundheds- og ældreområdet findes her.

Vi overholder alle gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, ligesom vi beder alle om at følge myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, vise hensyn og have god håndhygiejne (hyppig brug af sprit eller vand og sæbe).


For mere information og booking af lokaler kontakt Ane Dorte Wendelbo på tlf. 21 76 24 08 eller mail: adw@aarhus.dk

Bus

Dokumenter